Hiển thị 20 sản phẩm / tổng 34 sản phẩm

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2G01 (G840/ 4GB/ HDD 250GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2G01

2,290,000 đ

2,490,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3G01 (G2020/ 4GB/ HDD 250GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3G01

2,350,000 đ

2,755,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2G02 (G840/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2G02

2,490,000 đ

2,890,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3G02 (G2020/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3G02

2,550,000 đ

2,889,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2301 (i3 2100/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2301

2,790,000 đ

2,999,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2302 (i3 2100/ 8GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2302

2,990,000 đ

3,299,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3301 (i3 3220 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3301

2,990,000 đ

3,299,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3020 Cũ 4G02 (G3220/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3020 Cũ 4G02

2,990,000 đ

3,299,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3302 (i3 3220/ 8GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3302

3,290,000 đ

3,599,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2501 (i5 2400/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2501

3,290,000 đ

3,599,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3501 (i5 3470/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3303

3,490,000 đ

3,799,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3020 Cũ 4301 (i3 4150/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3020 Cũ 4301

3,490,000 đ

3,699,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2502 (i5 2400/ 8GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2502

3,590,000 đ

3,899,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2303 (i3 2100/ 8GB/ SSD 120GB + HDD 500GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2303

3,650,000 đ

3,899,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3303 (i3 3220/ 8GB/ SSD 120GB + HDD 500GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3303

3,790,000 đ

4,099,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 3502 (i5 3470/ 8GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 3303

3,990,000 đ

4,399,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3020 Cũ 4302 (i3 4150 / 8GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3020 Cũ 4302

3,990,000 đ

4,399,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2503 (i5 2400/ 8GB/ SSD 120GB + HDD 500GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2503

4,090,000 đ

4,499,000 đ

Mua ngay

PC ĐỒNG BỘ DELL Optiplex 3010 Cũ 2701 (i7 2600/ 4GB/ SSD 120GB)

Mã sp: DELL Optiplex 3010 Cũ 2701

4,290,000 đ

4,699,000 đ

Mua ngay

social social social social

Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®

Facebook chat

MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ CŨ